سرزمین موجهای آبی سرزمین موجهای آبی
مشخصات خرید
  • امکان استرداد و کنسل کردن بلیط وجود ندارد ، در انتخاب تاریخ دقت نمایید.

تکمیل فرم خرید

مجموعه بانوان
مجموعه آقایان
امروز 1398/01/07
فردا  1398/01/08
تاریخ 1398/01/09
تاریخ 1398/01/10
تاریخ 1398/01/11
یک تاریخ دیگر:
  • میهمانان گرامی توجه نمایند که قد فرزند شما اگر بیشتر از 120 سانتیمتر باشد بزرگسال بوده و در محل مجموعه مابه التفاوت خردسال به بزرگسال نقدا دریافت می گردد.

  • در صورتی که قد فرزند شما از 90 سانتیمتر کمتر باشد امکان استفاده از امکانات پارک آبی برای ایشان مهیا نبوده و نمی توانند از مجموعه استفاده کنند.

  • امکان استفاده خردسال پسر در شیفت بانوان و خردسال دختر در شیفت آقایان مقدور نمی باشد.

موافقم موافق نیستم