سرزمین موجهای آبی سرزمین موجهای آبی
مشخصات خرید
  • میهمان گرامی شما می توانید از شروع شیفت کاری الی پایان وقت به صورت تمام وقت از مجموعه استفاده نمایید.

  • در ورود اطلاعات پست الکترونیکی و شماره مویابل دقت نمایید چون کد پذیرش به پست الکترونیکی و تلفن همراه ارسال میگردد.

  • با افتتاح مجموعه جدید سرزمین موجهای آبی پذیرای میهمانان گرامی در 2 پارک آبی مجزا جهت استفاده همزمان آقایان و بانوان هستیم

تکمیل فرم خرید

مجموعه بانوان
مجموعه آقایان
امروز 1397/11/26
فردا  1397/11/27
تاریخ 1397/11/28
تاریخ 1397/11/29
تاریخ 1397/11/30
یک تاریخ دیگر:
  • میهمانان گرامی توجه نمایند که قد فرزند شما اگر بیشتر از 120 سانتیمتر باشد بزرگسال بوده و در محل مجموعه مابه التفاوت خردسال به بزرگسال نقدا دریافت می گردد.

  • در صورتی که قد فرزند شما از 90 سانتیمتر کمتر باشد امکان استفاده از امکانات پارک آبی برای ایشان مهیا نبوده و نمی توانند از مجموعه استفاده کنند.

  • امکان استفاده خردسال پسر در شیفت بانوان و خردسال دختر در شیفت آقایان مقدور نمی باشد.

موافقم موافق نیستم