سرزمین موجهای آبی سرزمین موجهای آبی
مشخصات خرید
  • امکان استرداد و کنسل کردن بلیط وجود ندارد ، در انتخاب تاریخ دقت نمایید.

  • شماره مویابل خود را با دقت وارد نمایید چون کد پذیرش به تلفن همراه پیامک میگردد.

  • با افتتاح مجموعه جدید سرزمین موجهای آبی پذیرای میهمانان گرامی در دو پارک آبی مجزا جهت استفاده همزمان آقایان و بانوان هستیم

تکمیل فرم خرید

مجموعه بانوان
مجموعه آقایان
امروز 1398/05/02
فردا  1398/05/03
تاریخ 1398/05/04
تاریخ 1398/05/05
تاریخ 1398/05/06
یک تاریخ دیگر:
  • میهمانان گرامی توجه نمایند که قد فرزند شما اگر بیشتر از 120 سانتیمتر باشد بزرگسال بوده و در محل مجموعه مابه التفاوت خردسال به بزرگسال نقدا دریافت می گردد.

  • در صورتی که قد فرزند شما از 90 سانتیمتر کمتر باشد امکان استفاده از امکانات پارک آبی برای ایشان مهیا نبوده و نمی توانند از مجموعه استفاده کنند.

  • امکان استفاده خردسال پسر در شیفت بانوان و خردسال دختر در شیفت آقایان مقدور نمی باشد.

موافقم موافق نیستم