سرزمین موجهای آبی سرزمین موجهای آبی

لیست آگهی ها - لطفا آگهی مورد نظر را اتخاب نمایید.

  • جنسیت: فرقی نمی کند

  • سن مجاز تا 35 سال

  • کارشناس حسابداری با 5 سال سابقه کار مرتبط

  • آشنایی با سیستم های حسابداری

  • تکمیل فرم استخدام الزامی است


تکمیل فرم استخدامی