سرزمین موجهای آبی سرزمین موجهای آبی

لیست آگهی ها - لطفا آگهی مورد نظر را اتخاب نمایید.

  • جنسیت: زن

  • سن مجاز کمتر از 35 سال

  • آشنا با سیستم کامپیوتر (مخصوصا اکسل و ورد)

  • داشتن سابقه کار پیج و سیستم پاسخگوئی تلفن

  • تکمیل فرم استخدام الزامی است


تکمیل فرم استخدامی