سرزمین موجهای آبی سرزمین موجهای آبی

لیست آگهی ها - لطفا آگهی مورد نظر را اتخاب نمایید.

  • جنسیت : آقا و خانم

  • سن : کمتر از 40 سال

  • مقطع تحصیلی: کاردانی یا کارشناسی رشته تحصیلی: IT

  • سابقه کار: حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

  • تخصص ها: آشنایی ابتدایی با سخت افزار کامپیوتر و تجهیزات شبکه آشنایی با شبکه آشنایی با نرم افزار

  • داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان الزامی است


تکمیل فرم استخدامی