سرزمین موجهای آبی سرزمین موجهای آبی

لیست آگهی ها - لطفا آگهی مورد نظر را اتخاب نمایید.

  • جنسیت : آقا

  • سن : کمتر از 40 سال

  • مقطع تحصیلی: کارشناس یا کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: تربیت بدنی

  • سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در امور ورزشی

  • تخصص ها: کارشناس تربیت بدنی و مدیریت ورزشی

  • ساعت کار: 11 صبح تا 22 شب


تکمیل فرم استخدامی