سرزمین موجهای آبی سرزمین موجهای آبی

لیست آگهی ها - لطفا آگهی مورد نظر را اتخاب نمایید.

  • سن: کمتر از 35 سال

  • آشنایی با سیستم و برنامه office

  • داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت (آقایان)


تکمیل فرم استخدامی