سرزمین موجهای آبی سرزمین موجهای آبی

لیست آگهی ها - لطفا آگهی مورد نظر را اتخاب نمایید.

  • جنسیت: آقا

  • سن : کمتر از 40 سال

  • سابقه کار: 5 سال سابقه مفید و مرتبط در شرکت ها یا سازمان ها

  • تخصص ها: آشنایی با سیستم نرم افزار نگهبانی و ثبت ورود و خروج پرسنل

  • ساعت کار: 8 و 12 ساعت چرخشی (شب و روز)


تکمیل فرم استخدامی