سرزمین موجهای آبی سرزمین موجهای آبی

لیست آگهی ها - لطفا آگهی مورد نظر را اتخاب نمایید.

  • جنسیت : خانم

  • سن : کمتر از 35 سال

  • بدون نیاز به سابقه کار یا تخصص

  • ساعت کار: 11 صبح تا 22 شب

  • حقوق 25% بیش از قانون کار


تکمیل فرم استخدامی