سرزمین موجهای آبی سرزمین موجهای آبی

لیست آگهی ها - لطفا آگهی مورد نظر را اتخاب نمایید.

  • جنسیت: آقا

  • رشته تحصیلی: مکانیک و تاسیسات

  • تخصص: آشنا با موتورخانه مرکزی، حرارتی و برودتی و نیز برق کار صنعتی و تاسیساتی

  • سابقه کار: حداقل 2 سال

  • سن مجاز: از 18 سال تمام تا 35 سال

  • ساعت کار: 8 ساعت چرخشی (در 3 شیفت صبح، عصر و شب)

  • حقوق بیش از قانون کار همراه با حق فنی


تکمیل فرم استخدامی