سرزمین موجهای آبی سرزمین موجهای آبی

لیست آگهی ها - لطفا آگهی مورد نظر را اتخاب نمایید.

  • جنسیت: آقا

  • دیپلم برق صنعتی و تاسیسات حرارتی

  • سن: کمتر از 35 سال

  • داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت

  • تکمیل فرم استخدام الزامی است


تکمیل فرم استخدامی