رودخانه آرام و خروشانصبرکنید! اینقدر سریع تیوپ‌تان را رها نکنید. هنوز هم می‌توانید از آن سواری بگیرید. به یکی از ورودی‌های رودخانه سری بزنید، قطعا تیوپ را بی‌اختیار به آب انداخته و خود را به دست امواج خواهید سپرد. رودخانه آرام با طول 220 متر به عرض 3.5 متر و عمق 1.1 متر، یادآور آرامش رودخانه‌های آرام و لذت سفر220 متر روی آب است.