سرزمین موجهای آبی سرزمین موجهای آبی
مشخصات خرید

تکمیل فرم خرید

امروز 1397/03/02 شیفت بانوان
فردا  1397/03/03 شیفت آقایان
تاریخ 1397/03/04 شیفت آقایان
تاریخ 1397/03/05 شیفت بانوان
تاریخ 1397/03/06 شیفت آقایان
یک تاریخ دیگر:
  • میهمانان گرامی توجه نمایند که قد فرزند شما اگر بیشتر از 120 سانتیمتر باشد بزرگسال بوده و در محل مجموعه مابه التفاوت خردسال به بزرگسال نقدا دریافت می گردد.

  • در صورتی که قد فرزند شما از 90 سانتیمتر کمتر باشد امکان استفاده از امکانات پارک آبی برای ایشان مهیا نبوده و نمی توانند از مجموعه استفاده کنند.

  • امکان استفاده خردسال پسر در شیفت بانوان و خردسال دختر در شیفت آقایان مقدور نمی باشد.

موافقم موافق نیستم