مشخصات خرید
  • میهمان گرامی شما می توانید از شروع شیفت کاری الی پایان وقت به صورت تمام وقت از مجموعه استفاده نمایید.

  • در ورود اطلاعات پست الکترونیکی و شماره مویابل دقت نمایید چون کد پذیرش به پست الکترونیکی و تلفن همراه ارسال میگردد.

تکمیل فرم خرید

امروز 1396/10/30 شیفت بانوان
فردا  1396/11/01 شیفت آقایان
تاریخ 1396/11/02 شیفت بانوان
تاریخ 1396/11/03 شیفت آقایان
تاریخ 1396/11/04 شیفت بانوان
یک تاریخ دیگر:
  • میهمانان گرامی توجه نمایند که قد فرزند شما اگر بیشتر از 120 سانتیمتر باشد بزرگسال بوده و در محل مجموعه مابه التفاوت خردسال به بزرگسال نقدا دریافت می گردد.

  • در صورتی که قد فرزند شما از 90 سانتیمتر کمتر باشد امکان استفاده از امکانات پارک آبی برای ایشان مهیا نبوده و نمی توانند از مجموعه استفاده کنند.

  • امکان استفاده خردسال پسر در شیفت بانوان و خردسال دختر در شیفت آقایان مقدور نمی باشد.

موافقم موافق نیستم