هتل

نظر سنجی

به نظر شما نحوه عرصه بلیط از چه طریق راحت تر است؟

خرید در محل پارک آبی.

خرید از سوپرمارکتها، کیوسکهای مطبوعـاتی سطح شهر

خرید از طریق اینترنت و بانکهای عضو شتاب.

خرید از طریق کانترهای مجموعه مستقر در نقاط پرتردد.